Klientų aptarnavimo ir atsiskaitymo sistema

Sistema skirta registruoti, saugoti, analizuoti, apskaičiuoti ir valdyti teikiamų ir siūlomų paslaugų informaciją, išrašyti sąskaitas mokėtojams už suteiktas paslaugas pagal darbų įvykdymo faktą ar pagal tarifus, sekti atsiskaitymus už suteiktas paslaugas, valdyti įsiskolinimus įmonei.

Sistema realizuota WEB aplinkoje, pasiekiama iš bet kurioje vietoje bet kokio įrenginio, turinčio internetinį ryšį ir naršyklę.

Duomenų mainai vykdomi su įvairiomis duomenų sistemomis (NIS, PVS, VMI, Nevda, visi bankai, Lietuvos paštas, Perlas, Fitek, E-saskaita, Viena sąskaita, ESO, visomis buhalterinėmis programomis, kasos aparatais ir t.t.). Diegimo metu trūkstamos integracijos lengvai realizuojamos konfigūracijos pagalba.

Įgyvendintos teisių sistemos naudotojams skirstymo priemonės, užtikrinančios teisių skirstymą sistemos naudotojams įvardintų teisių rinkinių – rolių pagalba. Sistemoje užtikrinta, kad naudotojas galės iškviesti tiktai tuos programinius modulius, ekranines formas arba ataskaitas, kurie jam numatyti naudoti tiesiogiai arba pagal priskirtą rolę .

Sistemoje įgyvendintos priemonės, įgalinančios programos naudotoją:

 • atlikti programos ekraninėse formose pateikiamų įrašų paiešką/daugiapakopį filtravimą pagal aktualiausias duomenų laukų reikšmes;
 • išsaugoti filtrų parinktis individualiam naudojimui;
 • atlikti veiksmus tiek individualiai vienam mokėtojui, tiek išfiltruotai mokėtojų grupei (paslaugų skaičiavimai, mėnesinių sąskaitų formavimas ar generavimas ir t.)
 • perkelti programos ekraninėje formoje ar ataskaitoje atvaizduojamą informaciją į Microsoft Excel, Word, bei PDF formato failą;

Tarifinių planų ir tarifų kūrimo galimybės sistemoje:

 • tarifų ir tarifinių planų neribotas kiekis;
 • neriboto kiekio tarifų apjungimas į tarifinius planus;
 • masinis tarifinių planų priskyrimas / keitimas;
 • tarifo parinkimas pagal įvairius komponentus:
  • pastovus periodinis mokestis;
  • pagal apskaitos prietaisų (skaitikliai, dalikliai, konteinerių pakėlimai ir ) rodmenis;
  • pagal atributus (su kuriais galima atlikti matematinius veiksmus);
  • pagal įvairius paslaugos išdalinimo metodus (šilumos kiekio, atliktų darbų aktų ir );
  • pagal individualiai su sistemos naudotoju suderintą metodiką.

 

Objektai laisvai konfigūruojami. Sistemoje galima dinamiškai kurti objekto tipus ir jiems priklausančius atributus. Paruošti specifiniai objektų tipai, iš anksto maksimaliai pritaikyti sistemos naudotojo vykdomai veiklai. (pvz.: vandens ar šilumos tiekėjams ir pan.)

Daugiabučių namų lėšų administravimas:

 • neribojami kaupiamųjų fondų tipai ir kiekis;
 • lėšų apskaita vykdoma kiekvienam kaupiamajam fondui atskirai, detalizuojant iki buto;
 • apskaita vykdoma dviem pjūviais – apskaitytų ir sukauptų lėšų atžvilgiu;
 • papildomai atliktų darbų sumos priskiriamos kaupiamajam fondui arba išdalinamos į einamo periodo mokėjimo pranešimus pagal pasirinktus

Mokėjimų ir rodmenų importas:

 • failų importas į tarpinę lentelę iš visų įmokas surenkančių įmonių;
 • automatinis mokėjimų susiejimas su esančiais sistemoje mokėtojais ir registravimas;
 • probleminių mokėjimų išskyrimas ir rankinis redagavimas;
 • mokėjimų paskirstymas sąskaitoms pagal sistemos naudotojo nurodytą dengimo tvarką;
 • automatinis rodmenų susiejimas su esančiais sistemoje apskaitos prietaisais ir registravimas;
 • probleminių deklaravimų pažymėjimas pagal sistemoje nurodytus parametrus (per didelis suvartojimas, nerastas nurodytas apskaitos prietaisas ir ).

PVM sąskaitos faktūros ir mokėjimo pranešimai:

 • dokumentų šablonų įvairovė neribota;
 • galimybė formuoti pavieniams, parinktai grupei ar visiems mokėtojams;
 • galimybė pateikti mokėtojams skirtingais būdais:
  • elektroniniu paštu;
  • e-sąskaita;
  • „Viena sąskaita“;
  • spausdinti vietoje;
  • perduoti duomenis spausdinimo paslaugas teikiančia įmonei;
  • pateikti savitarnoje ir t.;
 • kaupti pateiktas sąskaitas

Skolų prevencija ir administravimas:

 • neribotas kiekis skolų prevencijos scenarijų;
 • neribotas prevencinių dokumentų šablonų kiekis (priminimai, raginimai, įspėjimai ir );
 • skolų prevencijos scenarijaus laisvas konfigūravimas pagal reikalingas sąlygas:
  • mokėtojas fizinis ar juridinis;
  • skolos dydis;
  • įsiskolinimo amžius;
  • skolos dinamika (susiformavo, didėjo, mažėjo, buvo padengta);
  • ankstesni veiksmai su šia skola ir t.
 • automatinis sistemos darbas pagal scenarijų:
  • formuojami ir ar siunčiami numatyti dokumentai;
  • nutraukiamas prevencijos darbas (jei susimoka);

 

 • perkvalifikuojama į skolinį įrašą ir perduodama skolų
 • skolų administravimo:
  • dokumentų paruošimas teismui (įtraukiant esamus mokėtojo sutarties dokumentus, susirašinėjimą, sąskaitas, mokėjimus ir prevencinio darbo eigą ir dokumentus);
  • surinktų dokumentų perdavimas į e-teismų sistemą;
  • teismo dokumentų ir išlaidų įtraukimas į skolos įrašą;
  • dokumentų perdavimas antstoliams, vykdymo išlaidų įtraukimas į skolos įrašą;
  • antstolio išieškotų sumų importavimas pagal vykdomus raštus ir t..

Ataskaitų galimybės sistemoje:

 • platus bazinių ataskaitų rinkinys;
 • filtrais ir grupavimu galimybė iš bazines ataskaitas galima pritaikyti įmonės išskirtiniams poreikiams;
 • suformuotose ataskaitose numatyta grupines grafas ir stulpelius detalizuoti, juos išskleidžiant/sutraukiant;
 • galimybė perkelti ataskaitos turinį į Microsoft Excel, Word, bei PDF formato failą;
 • sistemos naudotojas gali generuoti dinamines ataskaitas pagal individualius

Kiekvieno mokėtojo apskaitymų, suvartojimų, deklaravimų ir mokėjimų, tarifų ir atributų keitimų istorija pateikiama vienoje vietoje, detalizuojant kiekvieną dokumentą iki smulkiausių dedamųjų dalių (paslaugos eilutės, kiekiai, kainos, datos ir t.t.). Duomenys registruojami istoriniu principu – nurodant jų registravimo arba galiojimo pradžios ir pabaigos datas.

Kiekvieno mokėtojo visi dokumentai pateikiama vienoje vietoje (sutartys, sąskaitos, prašymai, susirašinėjimai, įspėjimai ir t.t.). Sistemoje saugomi visi iš sistemos sugeneruoti ir/ar į sistemą įkelti dokumentai. Bet kuriuo metu juos galima spausdinti ar išsaugoti (PDF, Word, Excel ir k.t. formatais).

WEB aplikacijos dėka, prie sistemos gali jungtis išorės vartotojai (mokėtojai) ir matyti savo mokėjimų istoriją, jiems teikiamas paslaugas ir pateiktą papildomą informaciją (ataskaitas apie kaupiamųjų fondų lėšų panaudojimą, galimas užsakyti naujas paslaugas, daugiabučio pastato bendrus duomenis ir pan.), parsisiųsti/atsispausdinti sąskaitas, siųsti ir gauti pranešimus iš administratoriaus