Paslaugų ir darbų valdymo sprendimai

Paslaugų ir darbų valdymo sistema (PVS) yra skirta klientams teikiamų paslaugų ar įmonės viduje atliekamų darbų valdymui. Šios išmanios sistemos pagrindu organizuojami darbai leidžia optimizuoti įmonės patiriamus kaštus, užtikrinti šiuolaikišką darbų planavimą, jų vykdymo organizavimą bei kontrolę, didinti darbuotojų darbo našumą bei motyvaciją, užtikrinti aukštą atliekamų darbų kokybę. Be to, sistemoje kaupiami duomenys ir ataskaitos leidžia operatyviai gauti reikalingą informaciją valdymo sprendimų priėmimui.

Sistemos paskirtis:

 • Darbų organizavimas, paskirstant užduotis vykdymui, darbų vykdymo eigos bei rezultatų kontrolė.
 • Atliekamų darbų kaštų priskyrimas, savikainos analizė, kintamųjų sąnaudų nuolatinė kontrolė ir atitikimas nustatytiems normatyvams.
 • Teikiamų paslaugų ar aptarnaujamų objektų ekonominė analizė, identifikuojant mažai pelningas arba nuostolingas paslaugas, objektus ar darbus.
 • Darbuotojų darbo našumo bei jų darbo kokybės analizė ir vertinimas.
 • Informacijos apie klientų užsakymus ir pretenzijas analizė.
 • Informacijos objektyviam darbuotojų veiklos įvertinimui paruošimas.

PVS sistema yra pilnai suderinama bei gali veikti kartu su kitomis įmonės naudojamomis verslo valdymo bei analizės sistemomis.

Sprendimo taikymo sritys:

 • Pastatus aptarnaujančios ar valdančios įmonės
 • Pas klientus teikiančios paslaugas įmonės
 • Technologinę įrangą aptarnaujančios įmonės
 • Šilumos tiekimo įmonės
 • Vandens tiekimo įmonės
 • Elektros energijos tiekimo įmonės
 • Dujų tiekimo įmonės
 • Telekomunikacines paslaugas teikiančios įmonės
 • Žemės ūkio bendrovės ar privatūs ūkiai
 • Kitas paslaugas klientams teikiančios įmonės