Centralizuota gatvių apšvietimo valdymo sistema

Lietuvos savivaldybių gatvių apšvietimo tinklas yra išsidėstęs po visą savivaldybės teritoriją (miestuose ir kaimuose), todėl užtikrinti jo darbo kokybę, kontroliuoti ir valdyti yra sudėtinga.

Dabar naudojamuose LED gatvių apšvietimo šviestuvuose yra galimybė sumontuoti papildomą įrangą leidžiančia kontroliuoti ir valdyti kiekvieną LED šviestuvą, bet tai labai brangus sprendimas ir praktiškai nenaudojamas, nes daugumos jo funkcijų niekada neprireiks (išskyrus miestų centrus arba pramogų zonas).

Gatvių apšvietimo tinklo struktūrą sudaro:

 • Maitinimo spintos;
 • Tarpiniai skydai;
 • Atramos;
 • Elektros laidai arba kabeliai;
 • Šviestuvai.

Paros bėgyje gatvių apšvietimo pradžia ir pabaiga priklauso nuo natūralaus apšvietimo ir kinta priklausomai nuo metų laiko. Todėl kiekvieną dieną gatvių apšvietimas turi  būti įjungiamas ar išjungiamas skirtingu laiku. Tas reikalauja bent du kartus per savaitę keisti apšvietimo įjungimo ir išjungimo laiką. Taip pat būtina kontroliuoti ar visi šviestuvai veikia ir keisti/tvarkyti neveikiančius šviestuvus.

Nesant gatvių apšvietimo tinklo valdymo sistemos tai padaryti yra sudėtinga ir brangu, nes reikia apvažiuoti apšvietimo stulpus ir šviestuvus ir vizualiai įsivertinti.

Tiesa, apie atsiradusius gedimus ir diena šviečiančius, o naktį nešviečiančius šviestuvus gali pranešti ir gyventojai, bet tai priklauso nuo jų sąmoningumo.

Gatvių apšvietimo tinklo valdymo sistemos esmė yra, kad iš vieno dispečerinio gatvių apšvietimo tinklo centro būtų galima kontroliuoti ir valdyti visą savivaldybės gatvių apšvietimo tinklą, taip užtikrinant apšvietimo kokybę bei jo eksploatacijos ekonomiškumą ir racionalumą.

Tokios sistemos pagrindas yra:

 • Programinė įranga, skirta gatvių apšvietimo tinklo valdymo dispečeriniam tinklui sukurti ir tinklo eksploatacijai vykdyti;
 • Lokali valdymo įranga maitinimo punktuose, skirta jų valdymui.

Bendri reikalavimai sistemai:

 • Ryšį tarp lokalių maitinimo spintu vykdo per:
 • Standartinį GSM ryšio tinklą;
 • Programinė įranga turi būti realizuota WEB technologijų pagrindu;
 • Programinės įrangos vartotojų skaičius yra neribojamas ir nereikalauja papildomų licencijų pirkimo.
Programinė įranga, skirta gatvių apšvietimo tinklo valdymui ir eksploatacijai

Pagrindinės funkcijos:

 • Kontroliuoja ir vizualiai atvaizduoja gatvių apšvietimo situaciją konkrečiose gatvėse (kaimuose ir miestuose, pagal jų teritorine struktūrą). Gatvių apšvietimas įjungtas ar išjungtas, kada jis įjungtas ir kada jis buvo išjungtas;
 • Kontroliuoja apšvietimo kokybę pagal kiekvieną maitinimo spintą (ar visi tos maitinimo spintos šviestuvai veikia ar yra sugedusių);
 • Sistemoje sukuriama elektroninė techninių duomenų bazė apie kiekvienos gatvės apšvietimo tinklą;
 • Prijungti prie šios duomenų bazės ir naudotis jos duomenimis galima, kaip iš dispečerinio centro, taip ir iš mobilios darbo vietos;
 • Fiksuoja gatvių apšvietimo veikimo istoriją, padieniui;
 • Nuotoliniu būdu gali sukonfigūruoti maitinimo punkto veikimo algoritmą kiekvienoje konkrečioje maitinimo spintoje ir jį išsaugo sistemoje;
 • Periodiškai sulygina maitinimo spintos algoritmą su esančiu archyve;
 • Sistemoje formuojamos užduotys gatvių apšvietimo planiniam ir neplaniniam aptarnavimui;
 • Sistemoje formuojamos užduotys gedimų šalinimui;
 • Sistema turi Aplikaciją mobiliai darbo vietai, kurios dėka darbuotojas fiksuoja (pvz.: fotografuoja) gedimus vietoje prieš ir po remonto. Ši informacija automatiškai atsiduria šios maitinimo spintos duomenų archyve;
 • Sistema turi galimybę sudaryti atliekamų darbų sąmatas pagal atliktus darbus, suformuoti panaudotų medžiagų nurašymo aktus;
 • Sistema formuoja ataskaitas (apie gatvių apšvietimo tinklo darbo kokybę ir tinklo eksploatacijos kainą).
Lokali valdymo įranga maitinimo punkto valdymui

Pagrindinės funkcijos:

 • Pagal gatvių apšvietimo tinklui užduotą laiko algoritmą, kuris yra įdiegiamas maitinimo spintos valdiklyje įjungia ir išjungia prie jos prijungtą gatvių apšvietimą.
 • Turi galimybę pagal fazes įjunti ir išjungti apšvietimą skirtingu laiku, jei yra skirtinga tų gatvių svarba, pvz.: pagrindinė kaimo gatvė yra apšviečiama valanda ilgiau negu kitos.
 • Fiksuoja ir kontroliuoja gatvių apšvietimui naudojamą maitinimo srovę, kad nustatyti ar visi šviestuvai veikia.
 • Esant nustatymui, kad ne visi šviestuvai veikia fiksuoja šį faktą ir siunčia avarinį pranešimą į dispečerinį centrą ir jį kartoja 3 kartai/h, o gavusi iš centro, kad gedimas užfiksuotas, avarinio parnešimo nebekartoja.
 • Lokali, maitinimo spintos sistema, maitinama iš 220 V tinklo.
 • Lokali maitinimo sistema kontroliuoja ar gatvių apšvietimo tinkle yra įtampa. Jei jos nėra avarinį signalą perduoda į dispečerinį centrą ir jį kartoja. Jei negauna iš centro patvirtinimo kad avarinė situacija užfiksuota, bet ne daugiau 3 kartų.