Savivaldybės valdomų pastatų energetinių resursų vartojimo monitoringo ir valdymo sistema

Šiandien valstybė skiria dideles lėšas pastatų renovacijai (kartu ir savivaldybių valdomų) Paprastai renovacija apima pastatų apšiltinimą ir mažai dėmesio skiriama modernizuoti inžinierines pastato sistemas bei automatizuoti jų valdymą, kas taip pat daro didelę įtaką pastatų energetinio efektyvumo didinimui.

Optimizavus šilumos vartojimą pagal nustatytas higienos normas, kai pastate dirba žmonės, o kai jų nėra – sumažinant šilumos vartojimą apie 80%, tokias sistemas turinčiuose pastatuose šilumos suvartojimas sumažėja 10 – 20%, o nustatančius realų elektros galios poreikį galima susimažinti ir išlaidas elektrai. Vandens vartojimo monitoringas bei valdymas, leidžia efektyviau vykdyti vandens sistemos priežiūrą, bei sumažinti avarijų nuostolius.