Sistemos galimybių plėtimas

Pastato energetinio vartojimo monitoringo ir valdymo sistema gali būti plečiama:

  • Pastato energetinio vartojimo analitikos moduliu pateikiant vertinimą pagal energijos tipą (efektyvus, patenkinamas, neefektyvus energijos vartojimas);
  • Vandens avarijų prevencijos sistema, kuri leistų, kai pastate nėra žmonių uždaryti vandens tiekimą ir taip sumažinti nuostolius avarijos atveju;
  • Pilno funkcionalumo pastato BMS (Building Management System) sistema, kurioje apjungiamos visos pastato inžinierinės sistemų stebėseną taip sukuriant pagrindą harmonizuojamasi jų veikimas, energijos vartojimo atžvilgiu;
  • Automatinio balansavimo sistema;
  • Galimybė stebėti oro kokybę pagal CO2 kriterijų;
  • Sudaryti galimybę viešoje erdvėje, pvz.: mokyklos tinklalapyje, pateikti informacija apie mikroklimatą pastate;
  • Pradėti stebėti ne tik pastato mikroklimatą, bet ir stebėti oro kokybę artimiausioje mokyklos aplinkoje, pvz. mokinių rūkymo vietas (nustatyti, ar rūkoma);
  • Jei pastate yra naudojamos talpos, pvz.; vandens, kuriose vanduo yra pašildomas elektra, tai susiejus šių talpų vandens pašildymą su NORDPOOL biržos kainomis, pašildymas būtų vykdomas kai elektra biržoje yra pigiausia ir taupomi pinigai elektrai.