Savivaldybės valdomų pastatų eksploatacijos efektyvumo analizės sistema

Į vieną sistemą apjungus pastatų energetinio vartojimo monitoringo ir valdymo sistemas, bei į ją įtraukus atliekamų kitų darbų pastatuose kontrolės sistemą, galima centralizuoti šių pastatų panaudojimo efektyvumo valdymą pagal pasirinktus kriterijus, pvz.: pastato vieno kv. metro eksploatacijos kaina, kiek tai kainuoja vienam tuo pastatu besinaudojančiam asmeniui. Tokia sistema taptų savivaldybės valdomų pastatų eksploatacijos kaštų centralizuoto valdymo pagrindu ir būtu naudinga TVS.