Centralizuota savivaldybės gyventojų ir įmonių aptarnavimo sistema

Savivaldybėje įdiegus centralizuotą gyventojų ir įmonių aptarnavimo sistemą, būtų galima organizuoti ir pilnai valdyti savo klientų aptarnavimą, tiek elektroninėje erdvėje, tiek ir klientui atvykus į savivaldybę. Tai ženkliai pagerintų gyventojų aptarnavimo kokybę, taupytų visų laiką bei sumažintų aptarnavimo kaštus. O tokios sistemos pagrindu sukurtos gyventojų aptarnavimo duomenų bazės ir jos analitikos dėka savivaldybės vadovybė galėtų tobulinti ir gerinti klientų aptarnavimą, organizuoti jų apklausas bei balsavimus savivaldybės vykdomų projektų atžvilgiu. Tai kurtų pažangios ir su savo bendruomene bendraujančios savivaldybės įvaizdį.