Daugiabučių pastatų priežiūros kontrolės sistema

Savivaldybės turi prievolę prižiūrėti, kaip daugiabučius aptarnauja paskirti administratoriai. Tam pastatų administratoriai pildo techninės priežiūros žurnalus (TPŽ). Jie yra popieriniai, kaip ir aktai. Šių popierinių dokumentų pagrindu savivaldybės specialistai ir vykdo daugiabučių aptarnavimo kontrolę. Jei pastatų administratoriai naudojasi elektroniniu TPŽ žurnalu, atsiranda galimybė atsisakyti popierinio kontrolės varianto ir, naudojantis analitiniu TPŽ moduliu, kontroliuoti pastatų aptarnavimo situaciją bei kokybę.